Ten odcisk został zaktualizowany 10 sierpień 2023.

Właścicielem tej witryny jest:

SteelProfil sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
06-114 Dzierżenin 34 E
Polska
Email: ue.liforpleets@liforpleets
Numer telefonu: +48500409109
VAT ID: PL5311664644

Przedstawiciel prawny (przedstawiciele) SteelProfil sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Piotr Engelbrecht

1. Ogólne

1.1 Jesteśmy zarejestrowani w KRS na podstawie licencji lub numeru rejestracyjnego:

0000343080

1.2 Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich (Rozporządzenie ODR):

Chcielibyśmy poinformować o możliwości składania skarg przez konsumentów na platformie internetowego rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej, którą można znaleźć pod następującym adresem URL: ec.europa.eu/odr

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do uczestniczenia w procedurach rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.

2. Następujące informacje są wymagane według niemieckiego prawa.

2.1 Die Eigentumsanteile der Gesellschaft (Aktienkapital), die von ihr ausgegeben wurden:

100.000 PLN