SteelProfil Diamenty Forbesa 2024SteelProfil wśród najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce. To wyjątkowe wyróżnienie przysługuje firmom, które notowały najszybszy wzrost swojej wartości w ostatnich latach (2018-2022)  na poziomie co najmniej 15% rocznie.

Jak powstają diamenty Forbesa ?

Diamenty Forbesa nie są jedynie symbolem prestiżu, lecz rezultatem precyzyjnej analizy danych przeprowadzonej przez światowego lidera w dostarczaniu informacji i analiz Dun & Bradstreet Poland. Ponad 20 tysięcy firm poddano bezkompromisowej ocenie z uwzględnieniem pozytywnego ratingu wiarygodności, ryzyka współpracy, płynności bieżącej i terminowości płatności. Przedsiębiorstwa które otrzymały nominację do Diamentów Forbes nie tylko odniosły sukces finansowy, lecz także wykazały solidne wartości kapitałów własnych.

Warto podkreślić, że na liście Diamentów Forbesa znalazły się wyłącznie te przedsiębiorstwa, które osiągnęły imponujący roczny wzrost wartości na poziomie co najmniej 15%.
Kryteria eliminacyjne uwzględniają także firmy, które odnotowały ujemną wartość zmiany wyceny lub brak ciągłego wzrostu wartości w ostatnich trzech latach.

Podczas analizy wartości przedsiębiorstw, analitycy Dun & Bradstreet Poland posłużyli się metodą szwajcarską, łączącą aspekty majątkowe i dochodowe. Średnia ważona majątku i wartości dochodowej stanowiła podstawę wyznaczenia wartości przedsiębiorstw, uwzględniając specyficzne cechy takie jak wartość likwidacyjna majątku czy średnia zysków z lat 2018-2022. Pierwsza z tych metod nie wycenia potencjału pracowników i posiadanego przez firmy know-how. Wycena jedynie na podstawie zysków nie uwzględnia z kolei wrażliwości na zmiany sezonowe i koniunkturalne. Połączenie tych dwóch metod rekompensuje powyższe ułomności. Know-how, jeśli jest wartościowe, wpływa na zyskowność albo – jak w przypadku firm inwestujących – na wzrost majątku. Całość sprawia, że Diamenty Forbesa nie tylko odzwierciedlają finansowy sukces, ale także stanowią uznanie dla strategii wzrostu i solidności firm, takich jak SteelProfil.