Proces produkcji stali polega na oczyszczeniu żelaza z węgla i domieszek, po czym dodaniu w ściśle określony – kontrolowany sposób pewnych ilości węgla oraz innych metali, takich jak  wanad, chrom, nikiel, mangan. Metale dodaje się by nadać lub poprawić różnorodne własności takie jak – twardość, tłoczność , odporność na korozję czy temperaturę, węgiel zaś daje możliwość utwardzenia stali w procesie obróbki cieplnej. Pierwszy skuteczny proces produkcji stali wynalazł w XIX wieku – dokładnie w 1856r Henry Bessemer. Skonstruowany przez niego piec była to stalowa beczka wyłożona materiałem odpornym na działanie ognia zamontowana na uchwytach w sposób który umożliwiał dowolne zmiany jej pozycji z pionu na poziom i z powrotem. Wynalazek swój nazwał konwertorem. Do owej beczki ładuje się surówkę żelaza i kamień wapienny, następnie odwraca się konwertor do pozycji poziomej i przez perforowane dno wprowadza powietrze w dużej ilości. Tlen z powietrza wiąże się z zanieczyszczeniami i zamienia w tlenki większość zanieczyszczeń. Węgiel zmieniony w dwutlenek węgla ulatnia się, a mangan czy krzem w postaci tlenków i wapieni tworzą żużel. Kolejną częścią procesu jest dodanie stopu manganu żelaza i krzemu, czy żelaza i krzemu oraz aluminium celem usunięcia pozostałego tlenu i małych ilości tlenków żelaza które powstały podczas wdmuchiwania powietrza. W końcowym etapie dodaje się węgiel w postaci antracytu lub koksu by uzyskać założoną ilość węgla w stali. W ten sposób stal jest gotowa do dalszego przetwarzania – walcowania, ewentualnego cynkowania i powlekania.