Własności powłok organicznych

 

Poliester (SP)

 

 

·  dobra plastyczność i własności dekoracyjne

 

·  dobra odporność na działanie warunków atmosferycznych

 

 

Poliester modyfikowany silikonem 

Poliester MAT 

 

 

 

·  wysoka odporność na działanie warunków atmosferycznych, ale jedynie dostateczna plastyczność

 

·  odporność termiczna do 110°C

 

 

Polifluorek winylidenu (PVDF)

 

 

·  plastyczność: dobra do bardzo dobrej

 

·  bardzo dobra odporność na działanie warunków atmosferycznych

 

·  wysoka odporność na kredowanie i wysoka trwałość kolorów

 

·  szczególna przydatność do zastosowań zewnętrznych

 

·  odporność termiczna do 110°C

 

 

Plastizol (PVC-P) 

np. HPS200

 

 

 

·  dobra plastyczność

 

·  odporność na działanie warunków atmosferycznych w dużym stopniu zależna od promieniowania UV; zalecane stosowanie w północnych szerokościach geograficznych

 

·  dobra odporność na korozję

 

·  odporność termiczna do 60°C

 

 

Folie z polichlorku winylu (PVC-F)

 

 

·  własności podobne do plastizolu

 

·  bardzo przydatne dla dekoracji wnętrz

 

Charakterystyka blachy powlekanej

Powłoka organiczna

SP SP-SI HDP PVDF PCV(P) PCV(F)
Standardowa grubość powłoki (ľm) 25 25 25 25 100-200 100-200
Połysk 10…80 20…80 20…80 20…40 45…70 5…15

Kolory

Możliwe organiczenia

Twardość powierzchni B B B C E D
Odporność termiczna
do max. °C
80 100 80 110 60 60
Podatność na odkształcenia /zginanie
(T-Bend)
C E B A A A
Podatność na odkształcenia /profilowanie rolkowe B C B A A A
Podatność na odkształcenia /głębokie tłoczenie C F B A B B
Odporność na ścieranie D E D C A A
Odporność na działanie warunków atmosferycznych, odporność na promienie UV D D C A E E
Odporność na działanie warunków atmosferycznych, odporność na korozję C C C B A D

Objaśnienia do tabeli:

Klasyfikacja:
A doskonały
B bardzo dobry
C dobry
D zadowalający
E dostateczny
F nie stosowany, względnie nie nadający się

Uwagi:
Odporność termiczna: Zmienne obciążenie

Odporność na UV:
Odporność na promieniowanie słoneczne – zestawiono tu zbiorczo zachowanie się koloru, połysku jak i kredowanie.

Odporność na korozję:
Należy przy tym rozumieć zachowanie się materiału wielowarstwowego wobec agresywnej atmosfery naturalnej. Z wyjątkiem SP wszystkie powłoki spełniają wymagania III klasy ochrony korozyjnej zgodnie z normą DIN 55 928, T. 8.